Świadectwo wiary i tożsamości

Ostatni weekend lutego 2018 roku był dla KSM-u niezwykle ważnym czasem. Od piątku w ośrodku wypoczynkowym „Orle Gniazdo” w Hucisku trwała krajowa sesja zarządów diecezjalnych, podczas której omówiono bieżące sprawy stowarzyszenia oraz plany na najbliższy rok działalności. Wzięło w niej udział 27 delegacji z całego kraju. Archidiecezję Warszawską reprezentowali Marcin Kamiński (prezes zarządu), Magdalena Kurek (zastępca prezesa), Paulina Gajewska (członek delegat) oraz Radek Kowalski (sekretarz).

Głównym punktem obrad były wybory do Prezydium Krajowej Rady. Tym samym w nowo wybranym Prezydium Krajowej Rady XIII kadencji znaleźli się:

Patryk Czech, diecezja rzeszowska – przewodniczący
Łukasz Fenisz, archidiecezja katowicka – zastępca przewodniczącego
Mateusz Stefaniuk, diecezja drohiczyńska – zastępca przewodniczącego
Piotr Antczak, archidiecezja poznańska – skarbnik
Aleksandra Samula, diecezja pelplińska – sekretarz

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

Paweł Kurasz, diecezja przemyska – przewodniczący
Mateusz Kuźniar, diecezja przemyska – zastępca przewodniczącego
Łukasz Tupaj, archidiecezja wrocławska – sekretarz

W sobotę o godz. 14:00 w kaplicy św. Józefa w Częstochowie zgromadziła się młodzież z całej Polski by zobaczyć przedpremierowy pokaz filmu dokumentalnego „Tożsamość 1918-2018” przedstawiającego historię stowarzyszenia od momentu powstania organizacji po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, aż do jego reaktywacji po przemianach ustrojowych w 1989 roku..

O godz. 17:30, pod przewodnictwem Metropolity Częstochowskiego Arcybiskupa Wacława Depo została odprawiona uroczysta Msza święta w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. W czasie procesji z darami delegacje ze wszystkich obecnych diecezji złożyły akty zawierzenia oddziałów stowarzyszenia,wszystkich jego członków oraz podejmowane działania i inicjatywy Matce Bożej. Historyczny Zlot Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, w którym udział wzięło ponad tysiąc uczestników zakończył Apel Maryjny punktualnie o godz. 21:00.

Bezsprzecznie w ten weekend wszystkie drogi KSM-owiczów prowadziły do Częstochowy, by mogli dać świadectwo swojej wiary, tożsamości i odpowiedzialności za to, co noszą w sercu!