Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży to wspólnota zrzeszająca w swoim gronie młode osoby, pragnące łączyć swoją wiarę z codziennością i działać dla dobra innych.

Oddziały parafialne

Parafia bł. Władysława z Gielniowa
Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Kuklówce
Parafia bł. Władysława z Gielniowa
Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Kuklówce
Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Piastowie
Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie
Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Piastowie
Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie

Patroni