2017-11-25     Elżbiety, Katarzyny, Klemensa     "Przyjaźń wypływa z wielu źródeł, z których największym jest szacunek". Daniel Defoe    
jesteś w:
Menu: Menu główne (Strona główna) -> Jak założyć oddział KSM
Kalendarium
Jak założyć oddział/ koło KSM:
 
     W pierwszej kolejności trzeba znaleźć grupę osób , która zainicjowałaby powstanie oddziału/ koła przy parafii/ szkole/uczelni. Warto wykorzystać wszystkie wspólnoty młodzieżowe, ale absolutnie ich nie rozbijać. Mogą dalej spełniać i wykonywać swoje zadania i na zasadzie dobrowolności należeć również do KSM-u, dzięki tej organizacji szerzej i skuteczniej, w sposób zorganizowany w oparciu o statut oddziaływać. Przynależność do danej wspólnoty i KSM nie musi się wykluczać a wręcz przeciwnie grupy mogą się uzupełniać, ubogacać i wspierać wzajemnie.
     Oddziały KSM mogą istnieć przy parafii a przy szkołach i uczelniach zakładane są koła KSM. Do KSM może należeć młodzież od 14 do 30 roku życia. KSM nie może istnieć bez księdza, który jest asystentem kościelnym. W związku z tym, aby założyć oddział, należy poprosić księdza proboszcza, by wyznaczył siebie lub innego kapłana do tej funkcji.
 
Dwie drogi zakładania oddziału/ koła KSM:
 
1)     odgórna: oddział zakładany jest przez władzę kościelną
 
2)      oddolna: młodzież dąży do założenia oddziału
 
    Obie drogi mają swoje plusy i minusy. Najlepsze jest połączenie zakładania odgórnego z oddolnym, gdzie młodzi zakładają oddział przy współpracy duchownych.
 
Czynności konstytuujące oddział KSM :
 1. Zapoznanie się ze Statutem KSM-u
 2. Wybranie kierownictwa oddziału
 3. Ustalenie stałego terminu i miejsca spotkań
 4. Ułożenie programu: formacyjnego i działania
 5. Uczestnictwo w cotygodniowych spotkaniach
 6. Ustalenie wysokości składki członkowskiej i regularne jej płacenie
 7. Wypełnienie deklaracji członkowskiej
 8. Kontakt z Zarządem Diecezjalnym
 9. Wyjazdy na rekolekcje, szkolenia i imprezy diecezjalne
 10. Prowadzenie dokumentacji takich jak: księgi rachunkowe, protokoły, kroniki
 11. Złożenie przyrzeczenia i otrzymanie legitymacji członkowskich i znaczka
 12. Przekazywanie do Biura Zarządu KSM AW: materiałów (artykuły, zdjęcia) o działaniach przeprowadzonych w oddziale KSM
   

 

Odwiedziny :
(C)opyright Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 2014