2017-11-25     Elżbiety, Katarzyny, Klemensa     "Przyjaźń wypływa z wielu źródeł, z których największym jest szacunek". Daniel Defoe    

Artyści Błogosławionej Karolinie


 Artyści - Błogosławionej Karolinie

Maria Bober, Piotr Niedojadło, Grzegorz Pęcak tworzą muzyczne trio wykonujące recital poświęcony bł. Karolinie w hołdzie św. Janowi Pawłowi II.

Z racji zbliżającej się setnej rocznicy męczeńskiej śmierci bł. Karoliny oraz uchwalenia przez Radę Miasta roku 2014 rokiem Jana Pawła II, została wydana płyta, która zawiera utwory odnoszące się do postaci bł. Karoliny i św. Jana Pawła II. Recital jest dziełem autorskim Marii Bober. Jan Paweł II beatyfikował bł. Karolinę w 1997 roku. Płyta została wydana przez KSM Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, przy pomocy finansowej Miasta Zielona Góra.

Zapraszamy do wysłuchania recitalu https://www.youtube.com/watch?v=ROlmoWqt_yA oraz homilii o bł. Karolinie https://www.youtube.com/watch?v=RuxAc0SOt4E .

Polecamy również płytę „Piękny jest Bóg” zawierającą konferencje wygłoszone w Sanktuarium bł. Karoliny przez asystenta generalnego KSM, znanego rekolekcjonistę ks. Zbigniewa Kucharskiego. Konferencje mają na celu przybliżenie postaci bł. Karoliny i mogą być pomocą do prowadzenia katechez, spotkań formacyjnych z młodzieżą, indywidualnych rekolekcji dla pragnących pogłębić swoje życie duchowe. Zapraszamy do wysłuchania fragmentu konferencji http://pz.lap.pl/?id=news&pokaz=newsa&news_id=831

Autor: Krzysztof Wójcik
Odwiedziny :
(C)opyright Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 2014