2017-11-25     Elżbiety, Katarzyny, Klemensa     "Przyjaźń wypływa z wielu źródeł, z których największym jest szacunek". Daniel Defoe    
Kalendarium

   Bł. Karolina Kózkówna

       Urodziła się 2 sierpnia 1898 r. jako czwarte z kolei dziecko Jana i Marii Kózków. Ochrzczona została 7 sierpnia w kościele parafialnym w Radłowie przez ks. Józefa Olszowskiego, w obecności rodziców chrzestnych - Jana Kosmana i Karoliny Łopuszyńskiej. Całym swoim życiem świadczyła o Bogu. Była sumienna i uczynna. Ludzie z jej otoczenia mówili o niej: "prawdziwy anioł", "najpobożniejsza dziewczyna w parafii", "pierwsza dusza do nieba". Codzienne życie Karoliny w pełni uzasadniało powyższe określenia. Bardzo gorliwie uczestniczyła we Mszy św. i tak długo, jak było możliwe, adorowała Jezusa w tabernakulum. Zawsze starała się postępować według boskich Przykazań. Jednak cały ten spokój i uporządkowane życie Karoliny runęło 18 listopada 1914 roku kiedy to Rosjanie pojawili się w miejscowości gdzie mieszkała Karolina. Tego dnia rano w domu Karoliny pojawił się rosyjski żołnierz. Po krótkiej wymianie zdań kazał Karolinie i jej ojcu wyjść z mieszkania i poprowadzi ich do lasu. Gdy już tam dotarli żołnierz kazał ojcu Karoliny wracać do domu grożąc mu przy tym śmiercią. Karolina został więc sama. Żołnierz zaprowadził ją w głąb lasu i tam zamordował. Karolina powinna być współcześnie wzorem dla młodych dziewcząt. Broniła swojej czystości plącąc za nią najwyższą cenę, oddała swoje życie. Dnia 10 czerwca 1987 roku podczas mszy św. na tarnowskich Błoniach, Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił Karolinę Kózkówną - błogosławioną. Bł. Karolina jest patronką naszego Stowarzyszenia i Ruchu Czystych Serc.

 

 Św. Stanisław Kostka
 
   Urodził się w Rostkowie pod Przasnyszem. Był synem Jana Kasztelana Zakroczymskiego i Małgorzaty z Kryskich. Miał trzech braci i dwie siostry. Do lat 12 uczyli go rodzice, a następnie jego nauczycielem był Jan Biliński (Bieliński). Jak miał 14 lat razem ze starszym bratem został wysłany do szkół jezuickich w Wiedniu. Przez pewien czas mieszkali w domu luteranina Kinderberga, który zabronił jakiejkolwiek modlitwy, wprowadzania osób duchownych ani nawet wypowiadania się na temat religii w jego domu. Stanisław cały czas pragnął wstąpić do zakonu jezuitów, ale nie uzyskał zezwolenia rodziców. W sierpniu 1567 roku, pieszo, w przebraniu, uciekł z Wiednia. W pogoń za nim ruszył jego brat. W Rzymie święty Franciszek Borgiasz przyjął go 28 października1567 roku do nowicjatu. Mając 18 lat złożył śluby zakonne. Jego marzeniem były misje w Indiach. 10 sierpnia1568 roku nagle zachorował na gruźlicę i zmarł 15 sierpnia 1568r. w Rzymie. Kult jego osoby zrodził się natychmiast i spontanicznie; kiedy w dwa lata później otwarto jego grób, znaleziono ciało świętego nietknięte rozkładem. Został beatyfikowany w 1670 roku przez papieża Klemensa X a kanonizowany przez papieża Benedykta XIII w 1726 roku. Jest patronem KSM, wielu szkół, studentów, nowicjuszy i nowicjuszek, kleryków, polskiej młodzieży.

 

Odwiedziny :
(C)opyright Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 2014