2017-11-25     Elżbiety, Katarzyny, Klemensa     "Przyjaźń wypływa z wielu źródeł, z których największym jest szacunek". Daniel Defoe    
Historia KSM w Polsce
1928 roku papież Pius XI powołuje do życia Akcję Katolicką, w skład której wchodzą: Katolicki Związek Mężów, Katolicki Związek Kobiet, Katolicki Związek Młodzieży Męskiej, Katolicki Związek Młodzieży Żeńskiej. Tak więc przed wojną Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży było częścią składową Akcji Katolickiej. Główny trzon AK stanowili wówczas członkowie utworzonego w 1919 roku Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej. AK zajmowała się działalnością religijną, kulturalno-oświatową, charytatywną i społeczno- patriotyczną. Wybuch II wojny światowej przerwał działalność AK w Polsce. Po wojnie w skutek niedopatrzenia władz komunistycznych powstaje Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej w archidiecezji poznańskiej i krakowskiej. Nie udaje się powołać zaś Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej, dlatego powołano Żywy Różaniec Dziewcząt, który miał strukturę KSMŻ. W 1953 roku rozwiązano oba stowarzyszenia a członków poddano represjom. W tym czasie KSM- owicze spotykali się nieformalnie, m.in. ksiądz Kardynał Karol Wojtyła prowadził potajemne spotkania. W 1990 roku z inicjatywy księdza Prałata Antoniego Sołtysika następuje reaktywowanie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Polsce. Konferencja Episkopatu Polski nadaje Stowarzyszeniu osobowość prawną kościelną. W 1993 roku zostaje zatwierdzony statut Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Obecnie KSM istnieje już prawie we wszystkich diecezjach w Polsce, liczy ponad 20 tys. członków w ponad 1000 oddziałach i kołach. Z ramienia Episkopatu Polski opiekunem KSM jest ordynariusz diecezji radomskiej Bp Henryk Tomasik, a obecnym asystentem generalnym KSM jest ksiądz Zbigniew Kucharski z diecezji zielonogórsko- gorzowskiej.
Więcej informacji na ogólnopolskiej stronie KSM: www.ksm.org.pl

 

Odwiedziny :
(C)opyright Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 2014