2014-10-31     Urbana, Wolfganga     "Słuszny sposób myślenia pozwala zabrać głos także sercu" - Albert Schweitzer    
Odwiedziny :
(C)opyright Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 2014