2017-05-25     Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny     "Przyjaźń wypływa z wielu źródeł, z których największym jest szacunek". Daniel Defoe    
Odwiedziny :
(C)opyright Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 2014