2017-02-23     Damiana, Romana, Romany     "Wszelki gniew, wszelką nędzę i moc wszelką, złe losy zmoże, kto zbrojny miłością". Michał Anioł    
Odwiedziny :
(C)opyright Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 2014