Kontakt

Zarząd Diecezjalny
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Warszawskiej

Prezes
Skarbnik
Zastępca Prezesa
Asystent Diecezjalny KSM AW
Sekretarz

Biuro KSM AW

ul. Miodowa 17/19
00-246 Warszawa
tel. 22 531 72 09
(dyżur w czwartki w godz. 9:30-14:00)
warszawa@ksm.org.pl